Πως λειτουργεί η δικτυακή κάμερα ασφαλείας

26-12-2017
από Electrofun
Posted in: Συμβουλές


Μια δικτυακή κάμερα βασισμένη στο Internet Protocol (IP) μπορεί να περιγραφεί ως συνδυασμός κάμερας κα υπολογιστή σε μια μονάδα. Συλλαμβάνει και μεταδίδει τις ζωντανές εικόνες άμεσα μέσα από ένα δίκτυο IΡ, επιτρέποντας στους εξουσιοδοτημένους χρήστες τοπική ή από μακριά λήψη, αποθήκευση, και διαχείριση βίντεο μέσα από υποδομή που βασίζεται σε δίκτυο Ethernet.


Συνδέεται με το δίκτυο και έχει έναν ενσωματωμένο web server, FTP server, FTP client, e-mail client, διαχείριση συναγερμών, δυνατότητα προγραμματισμού, και πολύ περισσότερα. Μια IP κάμερα δεν χρειάζεται να συνδεθεί με ένα PC. Λειτουργεί ανεξάρτητα και μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε υπάρχει μια σύνδεση δικτύων IP. Σε αντιδιαστολή, μια Web κάμερα, απαιτεί τη σύνδεση σε ένα PC μέσω μιας σύνδεσης USB ή ΙΕΕΕ1394 και ένα PC για να λειτουργήσει.


Μια αναλογική κάμερα είναι ένας μονοκατευθυντικός μεταφορέας σημάτων που σταματάει στο επίπεδο συνεχούς καταγραφής σε βίντεο (DVR) και απαιτεί την ύπαρξη χειριστών, ενώ μια δικτυακή κάμερα είναι πλήρως αμφίδρομη, ενσωματώνεται εύκολα και οδηγεί το υπόλοιπο του συστήματος με το υλικό και το λογισμικό που διαθέτει. Επικοινωνεί με διάφορες εφαρμογές παράλληλα, για να εκτελέσει τους διάφορους στόχους, όπως η ανίχνευση της κίνησης ή η αποστολή video streaming.

Εκτός από το βίντεο, μια δικτυακή κάμερα περιλαμβάνει επίσης άλλες λειτουργίες και πληροφορίες που μεταφέρονται μέσα από την ίδια σύνδεση δικτύου, π.χ. ανίχνευση κινήσεων, ήχο, ψηφιακές εισόδους και εξόδους (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν , παραδείγματος χάριν, για να προκαλέσουν τους συναγερμούς ή να ανοίξουν τα φώτα), σειριακές πόρτες για τα σειριακά δεδομένα και έλεγχο των μηχανισμών περιστροφής/ανύψωσης μεγέθυνσης (pan/tilt/zoom). Η ενσωματωμένη μνήμη εικόνας (image buffers) μέσα σε μια κάμερα μπορεί επίσης να αποθηκευτεί και να στείλει τις εικόνες που συλλέχθηκαν προτού να εμφανιστεί ένας συναγερμός, γεγονός που μας δίνει πρόσθετη ασφάλεια.


Ευελιξία και επεκτασιμότητα
Ένα σύστημα δικτυακού βίντεο μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη περισσότερων δικτυακών βίντεο-καμερών. Αυτό είναι εύκολο και γίνεται ανεξάρτητα από το εάν οι νέες βίντεο-κάμερες πρόκειται να τοποθετηθούν στον ίδιο τόπο, ή σε μια νέα θέση που επικοινωνεί μέσω του Διαδικτύου. Μπορούμε να επιλέξουμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε σήμερα, και αναδιαμορφώνουμε αργότερα το σύστημα για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τις αυξανόμενες ανάγκες μας. Οι νέες τεχνολογίες, οι πρόσθετες video-κάμερες, και η πρόσθετη ικανότητα αποθήκευσης ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και συνεργάζονται εύκολα μεταξύ τους.

Κατηγορίες Blog Κατηγορίες Blog

Πρόσφατα Άρθρα Πρόσφατα Άρθρα

  Message Us